Forskningsresultat

 

NVL arbejder med forskning om voksnes læring på flere måder:

NVL etablerer fortløbende tematiske og tidsbegrænsede nordiske arbejdsgrupper, der indsamler og formidler information om aktuelle og prioriterede temaer. Deltagere i grupperne er nordiske forskere.  De tematiske arbejdsgrupper gennemfører forsker-praktiker møder i samarbejde med relevante aktører og projekter fra praksis.

Forskere med speciel viden indenfor NVL’s indsatsområder indgår i ekspertnetværk og arbejdsgrupper og medvirker til at kvalificere netværkenes udviklingsarbejde, rapporter og resultater.
På NVL’s hjemmeside formidles viden om aktuelle rapporter, forskningsresultater, litteratur og konferencer, som omhandler voksnes læring.

DialogWeb-artiklar om forskning

Forpligtelser, sammenhænge og kritiske perspektiver på voksnes læring

Norge 2011

Forskerkonferencen i 2011 blev afholdt ved Trondheim Universitet d. 11.-13. april 2011. Konferencen var den fjerde nordiske konference om voksnes læring og satte fokus på “Forpligtelser, sammenhænge og kritiske perspektiver på voksnes læring”.

Mer information>>>

A Theory of Practice: A meeting-point between theory and practice

Iceland 2013

The fifth Nordic Conference on Adult Learning responded to demands from former conference participants, and invited both researchers and practitioners to meet and discuss matters which interest both parties. The Conference was held in 5-6 March in Reykjavik and focused on the themes: How does the practice of adult learning inspire research and theory building? How does theory and research inspire practice? 

Further information>>> 

 

Karin Beate Nøsterud Bildningsresa till vädergudarna
En flygresa via Köpenhamn. Och lavalandskapet väl framme. Och vinden. Vilken vind!

BjarneWahlgren_mm Man skal kunne det man gør
Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

Diskussionen var livlig på de to konferencer. Her forklarer en af hovedtalerne på NCOAL, Andreas Fejes, et eller andet for bl.a. Jennifer Kelly fra Kanada. Foto: Hróbjartur Árnason. Godt 700 forskere samlet i Reykjavík
To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

Communication, collaboration and creativity

Danmark 2009

Forskerkonferencen i 2009 blev afholdt ved Syddansk Universitet d. 22.-24. april 2009. Konferencen var den tredje nordiske forskerkonference om voksnes læring og havde titlen ”Communication, collaboration and creativity”. Konferencen havde fokus på at lade sig inspirere udefra og der var derfor ingen nordiske hovedtalere på programmet. 

integral_satellit Norden skal inspireres udefra - Danmark 2009
Nogle undrede sig, men der lå en klar tanke bag, at der ikke var nordiske hovedtalere på programmet, da Syddansk Universitet for nylig bød velkommen til den tredje nordiske forskerkonference inden for voksenuddannelse ...

grandmother_and_girl_510 Nordisk konferens 2009 - Storbritannien skal hænge bedre sammen
En stribe delrapporter om voksenuddannelsens potentiale inden for en række centrale samfundsudfordringer er de seneste år strømmet ud fra britiske forskere.

facebook_sofa_r Nordisk konferens 2009 - Tillid, støtte og frihed skaber innovativ kultur
Kreative og innovative kompetencer blandt medarbejderne er i høj kurs på mange virksomheder. I dag er det fortrinsvis de højtuddannede, som møder disse krav og oplever, at de kan honorere dem, konstaterer Palle Rasmussen fra Aalborg Universitet. Han peger også på, hvordan uddannelsesforløb kan tilrettelægges bedre for i højere grad at stimulere kreativitet og innovative kompetencer.

Meaning, relevance and variation

Sverige 2007

Meaning, relevance and variation lød titlen for de tre dages møde ved Linköping Universitet d. 17.-19. april. At dømme efter interessen og engagementet ved de mere end 50 præsentationer, programmet bød på, levede konferencen fuldt ud op til sit navn.

Sverige 2007 - artikler

558_160_500_1_konference_170 Når forskerne tager ordet - Sverige 2007
Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

557_345_500_1_john_field_340 Nordisk konferens 2007 - Store spring kræver nye netværk
Menneskers forhold til deres gamle som til nye netværk er et af de emner, der optager professor John Field, Stirling University i Skotland, når han dykker ned i livshistorierne hos folk, der i en moden alder sætter sig på skolebænken med ønsket om et kursskifte

559_160_500_2_staffan_larsson_170 Nordisk konferens 2007 - Folkeoplysning – en motor for udvikling
Svensk folkeoplysning har i mange år indtaget en avantgarde-position i forhold til det formelle uddannelsessystem, påpeger professor Staffan Larsson. Sektoren har inspireret de formelle uddannelsesinstitutioner til at overtage nye ideer og har efterfølgende selv indtaget nyt land

Nordiska forskarkonferanser